CVS Mobile, informacijske rešitve

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.10.2020 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ulica Gradnikove brigade 11 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019,vključno s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom ter sprejem letnega poročila za leto 2019. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter sklep o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Vprašanja in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.