Ilirika Modra zvezda

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.09.2020 - 10:00
Naslov: 
v prostorih Ilirike Modre zvezde, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2019 in poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu ter seznanitev s prejemki upravnega odbora v letu 2019. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Seznanitev z izredno revizijo poslov. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.