Naravno zdravilišče Topolšica

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.09.2020 - 14:00
Naslov: 
v prostorih družbe Naravno zdravilišče Topolšica na naslovu Topolščica 77. Topolščica.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Predstavitev letnega poročilom družbe in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2019, ter mnenje revizorja k letnima poročiloma in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019, razprav in sprejem sklep o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.