Ilana, svetovanje in investiranje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
24.09.2020 - 15:00
Naslov: 
v predavalnici v pritličju poslovne stavbe Iskra, Stegne 21, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ilana d.d. za leto 2019 s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2019. Seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta, podelitev razrešnice direktorju in nadzornem svetu, odločanje o pokrivanju izgube. Seznanitev skupščine z napredkom projekta IPB (Industrijski park Beograd). Predstavitev predloga projekta »BIG ILANA«

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.