INVESTA

NatisniNatisni

Dopolnitev dnevnega reda AJPES z dne 23.07.2020 objava 4792290 za oglet pritisni TUKAJ.

Datum skupščine: 
11.08.2020 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova ulica 20, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega porodila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta. Določitev bruto nagrad in bruto sejnine članom nadzornega sveta. Imenovanje revizorja. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.