Projektivni biro Velenje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
06.08.2020 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2019. Razrešitev članov NS in imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.