Salonit Anhovo

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
05.08.2020 - 08:30
Naslov: 
v sejni sobi družbe Anhovo 1, Deskle.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s sprejetim letnim in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.