LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota

NatisniNatisni

Za ogled nasprotni predlog o delitvi bilančnega dobička, ki je bil objavljen na Ajpesu z objavo številka 4781234 z dne 14.07.2020 pritisnite TUKAJ..

 

Datum skupščine: 
05.08.2020 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 a.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobitka ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Poročilo uprave o lastnih delnicah.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.