Nigrad

NatisniNatisni

Razširitev dnevnega reda - Ajpes z dne 10.07.2020 objava 4779069

Datum skupščine: 
03.08.2020 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 ter poročilom nadzornega sveta družbe, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o podelitvi razrešnice organov vodenja in nadzora.. Prejemki članov nadzornega sveta. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.