TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, Hrastnik

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.06.2020 - 13:00
Naslov: 
v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2019, o podelitvi razrešnice upravnem odboru družbe, s čistim dobičkom za leto 2019 in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 1.118.346,47 EUR.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.