Delavska hranilnica

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.06.2020 - 11:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, na naslovu Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2019 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2019 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2019. Izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. . Potrditev Politike izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členu 21.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.