NAMA Trgovsko podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.06.2020 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Nama, d.d., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Seznanitev z odstopno izjavo in imenovanje članov nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z imenovanjem Andreje Kokalj, kot članice nadzornega sveta predstavnice delavcev, ki je bila na seji Sveta delavcev dne 27.9.2019 izvoljena za štiri letni mandat.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.