BTC

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
08.06.2020 - 08:00
Naslov: 
v kongresni dvorani Kristalne palače v 2. nadstropju, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS do 30.06.2019 ter upravnemu odboru, ki je nastopil mandat 1. julij 2019 za njegovo uspešno delo v letu 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.