SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
05.06.2020 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom NS. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019. Nagrada upravi in NS za 2019. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2020.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.