ENOS

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.06.2020 - 12:00
Naslov: 
v prostorih družbe ENOS, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom NS. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.