Zavarovalnica Triglav

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
02.06.2020 - 14:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Status: 
aktivna
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.