Sberbank banka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.05.2020 - 09:00
Naslov: 
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128.a, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019, predstavitev letnega poročila banke za poslovno leto 2019, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta. Potrditev politike o izboru kandidatov za člane upravljalnega organa Sberbank banke d.d.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.