NovaTV24.si, informativna televizija

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.04.2020 - 16:00
Naslov: 
na sedežu družbe Štihova 7, Ljubljana.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Sprejem letnega poročila družbe za leto 2019 in razporeditev dobička za pokrivanje izgube iz preteklih let in poročilo o prejemkih organov upravljanja. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Seznanitev z odstopom 3 članov upravnega odbora in predlogi in izvolitev 3 članov upravnega odbora. Sprememba sedeža podjetja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.