SALUS, Ljubljana

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.04.2020 - 16:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2019; Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2019; Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.