Kovinska Bled

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.12.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Seliška cesta 4.b, Bled.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice Upravi in NS. Imenovanje NS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.