DATALAB Tehnologije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
09.12.2019 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2019, ki je trajalo od 01.07.2018 do 30.06.2019. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2019, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2019 in nagrade upravnemu odboru. Imenovanje članov upravnega odbora za nov mandat, odpoklic člana upravnega odbora in izvolitev novega člana. Razno

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.