MLINOTEST Živilska industrija

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
13.11.2019 - 11:00
Naslov: 
v sejnni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Umik 393.000 lastnih delnic in pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Sprememba statuta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.