CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
11.11.2019 - 09:00
Naslov: 
v salonu v I. nadstropju Hotela Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprememba firme in sedeža družbe. Predlog sklepa št. 2: 2.1. Spremeni se firma družbe, ki se po novem glasi: LARIX, upravljanje d.d. Skrajšana firma se glasi: LARIX d.d. 2.2. Spremeni se sedež družbe, tako da je novi sedež družbe v Postojni. 3. Sprejem sprememb statuta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.