KMETIJSTVO VIPAVA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.10.2019 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šepeter pri Gorici.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS. Statusno preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.