AG, družba za investicije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.10.2019 - 09:00
Naslov: 
v Kamniku, na Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom skupine ag in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice. Nagrada izvršnemu direktorju in upravnemu odboru. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2019, 2020 in 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.