Menina

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.10.2019 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Prenos delnic manjšinskih delničarjev (vključno z lastnimi delnicami) na Glavnega delničarja (po 32,98 EUR na delnico)

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.