JAVNA RAZSVETLJAVA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
11.10.2019 - 11:00
Naslov: 
V prostorih notarke Marine Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, Ljubljana.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Imenovanje novega člana nadzornega sveta. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2018, Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.