Goričane, tovarna papirja Medvode

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
23.09.2019 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019 do 2021, Imenovanje člana nadzornega sveta, Nagrade za člane nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.