ZALOŽBA OBZORJA družba za založništvo, trgovino in storitve

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.09.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 5.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2018 in seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2018 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.