SGG - družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
11.09.2019 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Brunov drevored 13, Tolmin.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice Upravi in NS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.