ARCONT, proizvodnja bivalnih enot

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
11.09.2019 - 09:30
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2018/2019 od 1.4.2018 do 31.03.2019, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in NS, imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019/2020

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.