SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
10.09.2019 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ob zeleni jami 2, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe in konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in izvršnima nadzornemu svetu družbe Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.