TTN Tovarna transportnih naprav

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.08.2019 - 08:00
Naslov: 
v prostorih družbe Podskrajnik 17, Cerknica.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, in poročilom uprave in nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.