D.P. STEKLARNA HRASTNIK družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.08.2019 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi Sinet d.o.o., Cesta 1 maja 83 v Hrastniku.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega odbora, sprejem sklepa o uporoabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.