MDS IT inovativne tehnologije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.08.2019 - 08:30
Naslov: 
na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Vprašanja in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.