GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.08.2019 - 18:00
Naslov: 
v prostorih notarke Marjane Bešter Tidar na Šolski ulici 2 v Škofji Loki
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predlog uprave za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 in seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2019. Odsvojitev lastnih delnic Gorenjske predilnice.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.