PECIVO Pekarstvo in slaščičarstvo, Nova Gorica

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
13.08.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Rejčeva ulica 26, Nova Gorica.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in NS. Volitve članov NS. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019, 2020 in 2021

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.