POGREBNO PODJETJE MARIBOR

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.08.2019 - 11:00
Naslov: 
v prostorih Uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39.a., 2000 Maribor,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje novih članov nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.