TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.07.2019 - 19:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Letališka cesta 34, Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveto ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveto v poslovnem letu 2018. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2018 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2019. Spremembe statuta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.