KSP Hrastnik

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.07.2019 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2ol?, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveto ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveto v poslovnem letu 2018. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2018 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.