MERKUR nepremičnine

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.07.2019 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila za leto 2018 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ugotovitev bilančnega dobička za leto 2018, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.