DP JUB delniška družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.06.2019 - 15:00
Naslov: 
v prostorih Informacijskoizobraževalnega centra na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščini se predstavi letno poročilo družbe, revizijsko poročilo in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, hkrati skupščina ugotovi in odloča o uporabi bilančnega dobička ter odloča o podelitvi razrešnice Direktorju in Nadzornemu svetu družbe. Pooblastilo Skupščine Direktorju družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za oblikovanje sklada lastnih delnic. Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.