SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.06.2019 - 11:00
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2018, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2018, Predlog delitve dobička za leto, Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.