Primorska hranilnica Vipava

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.06.2019 - 12:00
Naslov: 
V prostorih Območne obrtno - podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018, Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in NS ter odločanje o uporabi bilančnega dobička, Izvolitev novega člana NS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.