RTC Žičnice, Kranjska gora

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.05.2019 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103.a.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2018, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička (bruto dividenda na delnico znaša 1 EUR) in podelitev razrešnice. Plačilo sejnin korespondenčnih sej nadzornega sveta in za nagrade za nadzorni svet za leto 2018. Začetek postopka preoblikovnja iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.