SIP strojna industrija

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
18.04.2019 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe Juhartova ulica 2 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Obravnava in sprejem letnega poročila, seznanitev z poročilom upravnega odbora, odločanje o podelitvi razrešnice upravnega odbora in potrjevanje predloga za delitev bilančnega dobička, spremembe in dopolnitve statuta, poročilo o pridobivanju in odvajanju lastnih delnic, imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.