SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.03.2019 - 11:30
Naslov: 
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4
Status: 
arhivirana
Opombe: 
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic na glavnega delničarja, spremembe statuta, prenehanje mandatov članov NS in imenovanje novih članov NS

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.