SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
18.02.2019 - 16:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4
Status: 
arhivirana
Opombe: 
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja, sprememba ststuta, prenehanje mandatov članov NS, imenovanje novih članov NS, čistopis statuta ter podelitev pooblastila upravi družbe in glavnemu delničarju

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.