LAMETA, družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.12.2018 - 10:30
Naslov: 
v prostorih Odvetniške pisarne Jereb d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Kritje bilančne izgube in nepodelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, Razveljavitev sklepov 12 skupščine z dne 17.07.2018, Sprememba statuta, prenehanje mandatov in imenovanje novih članov NS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.