SLOSYS, družba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
10.12.2018 - 10:00
Naslov: 
v notarski pisarni notarke Nevenke Tory, Beethovnova 14, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, preoblikovanje v d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.